Jak przygotować się do sprawy o rozwód?

 
Jesteś stroną inicjującą postępowanie rozwodowe. Znalazłeś/znalazłaś się po stronie pozwanej w sprawie o rozwód. W każdej z tych konfiguracji sprawa o rozwód wymaga od stron dużego zaangażowania i z całą pewnością wiąże się z emocjami.
 
 
 

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew o rozwód? Zapraszam Cię do kontaktu w celu umówienia indywidualnego spotkania lub do skorzystania z porady online dostępnego na stronie.

 

 

Model postępowania i zakres orzekania Sądu przy postępowaniu rozwodowym nierzadko wymaga od małżonków podejmowania trudnych decyzji, rozważenia najlepszych dostępnych kierunków działania oraz ustalenia określonego celu, jaki chce się osiągnąć w postępowaniu.

 

Co mogę doradzić Ci przed podjęciem działania w sprawie?

 

 

 

WYPRACOWANIE STANOWISKA W SPRAWIE

 

 

Dokładne i precyzyjne określenie wniosków jest niezbędnym elementem każdego pozwu o rozwód czy odpowiedzi na pozew o rozwód. Wypracuj określone stanowisko jeszcze przed wdaniem się w spór lub przy pierwszej czynności w sprawie. Jest to podstawa w każdym postępowaniu, a w szczególności w sprawie rozwodowej czy rodzinnej.

 

 

ZWERYFIKOWANIE WYPRACOWANEGO STANOWISKA

 

 

Czasami okazuje się, że niezależnie od Twoich oczekiwań co do postępowania, uzyskanie określonego rozstrzygnięcia będzie znacznie utrudnione. Czasami może to być nawet niemożliwe.

 

Takie sytuacje mogą zdarzyć się m.in.:

  • przy postępowaniu rozwodowym w sytuacji, kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci,
  • podczas postępowania rozwodowego z chorobą alkoholową lub chorobą przewlekłą w tle,
  • przy postępowaniu rozwodowym z orzekaniem o winie współmałżonka za rozpad Waszego związku małżeńskiego.

 

Zweryfikowanie możliwości i skuteczności składania określonych wniosków w sprawie o rozwód czy innej sprawie rodzinnej pozwoli Ci na uniknięcie niepotrzebnego zaangażowania się w często wieloletni proces.

 

Może przecież okazać się, że Twój cel zostanie osiągnięty w innym, „krótszym” postępowaniu sądowym. Może okazać się, że uda się ustalić poszczególne kwestie na drodze ugodowych rozmów.

 

 

ZABEZPIECZENIE INTERESU RODZINY

 

 

Czy znasz wszystkie dostępne dla Ciebie możliwości zabezpieczenia interesu Twojej rodziny na czas trwania sprawy o rozwód?

 

Zgodnie z przepisami, małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb rodziny na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma.

 

Podstawą do określenia kwoty przeznaczonej na zaspokajanie potrzeb rodziny są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego . Uprawniony to małżonek, który nie otrzymuje środków na utrzymanie rodziny oraz dzieci lub takie środki otrzymuje w wysokości niewystarczającej dla zabezpieczenia bytu rodziny. Zobowiązany to małżonek, który nie łoży na utrzymanie rodziny.

 

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni, odpowiedni do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy.

 

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają natomiast dochody, jakie uzyskiwałby on/ona przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych.

 

Nie są to zaś rzeczywiste zarobki, często zaniżone celem uniknięcia odpowiedzialności finansowej.

 

Twoje dzieci mają prawo do życia na równej stopie życiowej z obojgiem rodziców. Niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. 

 

Adwokat Rzeszów Rozwód
Adwokat Jasło Rozwód

 
Jesteś zainteresowany tematem prawa rodzinnego? Kliknij tutaj!
 

Leave a Comment