Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Dziadosz

Kancelaria Jasło

ul. Floriańska 49
38-200 Jasło

Kancelaria Rzeszów

ul. Wyspiańskiego 2 lok. 2
35-111 Rzeszów

 

Kontakt

E-mail: kancelaria@adwokatdziadosz.pl

Telefon: 792 934 084

 

NIP: 685-230-72-64

Alior Bank S.A. 67 2490 0005 0000 4530 3432 6982

Na życzenie Klienta istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania poza wskazanymi godzinami pracy Kancelarii, a w przypadku podmiotów gospodarczych także w siedzibie Klienta.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Dziadosz w zakresie niezbędnym dla udzielenia Państwu pomocy prawnej drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Dziadosz z siedzibą w Jaśle przy ul. Floriańskiej 49, NIP: 685-230-72-64.
  2. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest: Paulina Dziadosz, e-mail: kancelaria@adwokatdziadosz.pl.
  3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług prawnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Kancelaria podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  4. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usług prawnych oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa,
  6. Mają Państwo prawo Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
  7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
  8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
  9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.