Odrzucenie spadku po terminie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od daty, w której spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

 

 

POCZĄTKOWY BIEG TERMINU DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

 

 

Termin na odrzucenie spadku w zasadzie biegnie odrębnie dla każdego spadkobiercy i utożsamiany jest przede wszystkim z momentem, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. W niektórych przypadkach termin ten może rozpocząć swój bieg chociażby od daty powzięcia informacji o testamencie czy też od informacji o odrzuceniu spadku przez spadkobierców, które powoduje powołanie innych osób do dziedziczenia.

Podsumowując, termin na odrzucenie spadku pozostaje zachowany, jeżeli spadkobierca złoży oświadczenie przed notariuszem lub sądem w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tytule swego powołania.

Trzeba również pamiętać, że brak oświadczenia spadkobiercy jest obecnie równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

 

NIE ZACHOWAŁEŚ TERMINU DO ODRZUCENIA SPADKU

 

 

Jeżeli okoliczności Twojej sprawy uzasadniają takie rozwiązanie, istnieje możliwość zwrócenia się do sądu w celu uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku i zatwierdzenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Kiedy odrzucenie spadku po terminie będzie to możliwe?

  • w przypadku, jeżeli pozostawałeś pod wpływem błędu
  • jeżeli padłeś ofiarą podstępu
  • w przypadku groźby

Przykładem oświadczenia złożonego pod wpływem błędu może być np. błąd co do stanu aktywów i pasywów wchodzących w skład spadku, usprawiedliwiony okolicznościami sprawy. Jeżeli przez lata nie utrzymywałeś kontaktu ze spadkodawcą i rodziną, która mogła przekazać Ci informacje o długach spadkodawcy, istnieje szansa na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia Twojej sprawy.

Powołując się na oświadczenie złożone pod wpływem podstępu jako spadkobierca musisz wykazać, że zostałeś podstępnie wprowadzony w błąd przez osobę bezpośrednio odnoszącą korzyść z Twojego oświadczenia. Sąd Najwyższy wskazywał, że błąd wywołany podstępnie może dotyczyć także sfery motywacyjnej, która stanowiła przyczynę złożenia oświadczenia woli.

 

 

ODRZUCIŁEM SPADEK.

CO Z MOIM MAŁOLETNIM DZIECKIEM?

 

 

Nawet jeżeli skutecznie odrzuciłeś spadek, a masz małoletnie dzieci, musisz bezwzględnie pamiętać o tym, aby odrzucić spadek również w imieniu Twoich małoletnich dzieci!

Aby skutecznie ochronić dziecko konieczne jest:

  1. uzyskanie zgody Sądu na odrzucenie spadku przez dziecko – musisz zatem złożyć do Sądu wniosek o zezwolenie na dokonanie tej czynności wraz z odpowiednimi dowodami,
  2. po uzyskaniu zgody Sądu – złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Potrzebujesz pomocy w sprawie odrzucenia spadku lub odrzucenia spadku przez Twoje dziecko? Zapraszam Cię do kontaktu w celu umówienia indywidualnego spotkania, do skorzystania z formularza dostępnego na stronie lub kontakt poprzez Messengera.

 

Adwokat Paulina Dziadosz

 

Adwokat Rzeszów

Adwokat Jasło